Często Zadawane Pytania - Rejestracja jachtu w Serbii

Czy każdy obywatel może ubiegać się o rejestrację jachtu SERBIA?

W Serbii rejestracja łodzi jest otwarta zarówno dla obywateli Serbii, jak i cudzoziemców. Każda osoba, niezależnie od narodowości, która jest prawnym właścicielem łodzi, która znajduje się lub będzie używana w Serbii, może ubiegać się o rejestrację w Departamencie Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania jachtu?

Aby ubiegać się o rejestrację łodzi w Serbii, zwykle wymagane są następujące dokumenty:

 • Dowód własności, taki jak rachunek sprzedaży lub dokument przeniesienia własności
 • Kopia paszportu
 • Świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez upoważnioną jednostkę inspekcyjną
 • Świadectwo pomiarowe, które zawiera informacje o długości, szerokości i masie łodzi
 • Ważny numer identyfikacyjny łodzi, który musi być umieszczony na łodzi

Czy mogę zarejestrować się w Serbii jako czarter komercyjny lub bez załogi?

Tak. W Serbii proces rejestracji łodzi komercyjnych jest podobny do rejestracji łodzi rekreacyjnych.

Aby zarejestrować łódź komercyjną, właściciel musi przedstawić: dowód własności, świadectwo zdolności żeglugowej oraz świadectwo pomiarowe łodzi. Łódź musi również posiadać ważny numer identyfikacyjny oraz być odpowiednio oznakowana imieniem i nazwiskiem właściciela oraz numerem rejestracyjnym.

Czy przyjmujesz dokumenty w dowolnym języku?

Wymagane dokumenty i informacje należy złożyć w języku serbskim.
Jeżeli dokumenty nie są w języku serbskim, muszą zostać przetłumaczone przez uprawnionego tłumacza. Zaopiekujemy się tym.

Jaki jest przewidywany czas rejestracji mojego jachtu w SERBII?

Proces rejestracji może zająć kilka tygodni, w zależności od złożoności wniosku i dostępności wymaganych dokumentów.

Czy zapewniacie prowizorium?

Tak.

Jak wygląda dokument rejestracyjny?

Dokumenty rejestracyjne łodzi zazwyczaj zawierają następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela
 • Marka, model i numer seryjny łodzi
 • Długość i szerokość łodzi
 • Data rejestracji
 • Numer rejestracyjny przypisany do łodzi
 • Wszelkie dodatkowe certyfikaty lub licencje wymagane dla łodzi, na przykład do użytku komercyjnego.
Zwykle jest to dokument papierowy, opatrzony oficjalną pieczęcią, podpisem i pieczęcią organu wydającego.

Jak długo ważna jest rejestracja SERBIA?

Rejestracja jest ważna przez określony czas i wymaga odnowienia. Zwykle jest ważny przez 5 lat.

Czy inspekcja jest potrzebna?

W Serbii łodzie muszą przechodzić regularne kontrole, aby upewnić się, że spełniają normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Częstotliwość przeglądów może się różnić w zależności od typu łodzi i jej przeznaczenia. Na przykład łodzie komercyjne mogą podlegać częstszym kontrolom niż łodzie rekreacyjne.

Jakiej flagi potrzebuję, aby pływać na moim jachcie po zakończeniu rejestracji?

Musisz wywiesić serbską flagę.

Czy istnieje możliwość zarejestrowania skutera wodnego?

Tak, skutery wodne można zarejestrować w Serbii.

Czy pomagacie z licencją MMSI?

Tak. Aby uzyskać numer MMSI, właściciel lub operator statku musi przedłożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przydział MMSI
 • Dowód własności lub upoważnienie do eksploatacji statku
 • Świadectwo rejestracji statku
 • Dowód instalacji urządzeń łączności radiowej na statku
 • Opłata za przydział MMSI

Jakie metody płatności są akceptowane?

Akceptujemy wszystkie metody płatności.

Jaka licencja jest wymagana do żeglowania?

Aby żeglować w Serbii, wymagane jest ważne międzynarodowe świadectwo kompetencji (ICC) lub krajowa licencja żeglarska uznawana przez Serbię.

W jaki sposób można zmienić właściciela ważnej rejestracji SERBIA?

Aby zmienić właściciela łodzi zarejestrowanej w Serbii, należy wykonać następujące kroki:

 • Obecny właściciel musi przedstawić ważny rachunek sprzedaży, który zawiera nazwiska zarówno kupującego, jak i sprzedającego, a także datę sprzedaży i uzgodnioną cenę zakupu.
 • Nowy właściciel musi przedstawić dowód tożsamości, taki jak paszport lub dowód osobisty.
 • Nowy właściciel musi złożyć wypełniony formularz wniosku o rejestrację łodzi wraz z rachunkiem sprzedaży odpowiednim władzom.
 • Nowy właściciel musi uiścić odpowiednie opłaty za rejestrację łodzi, w tym podatki i inne opłaty.
 • Łódź musi przejść kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że spełnia wszystkie odpowiednie przepisy i normy.
 • Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków władze wystawią nowemu właścicielowi nowy dowód rejestracyjny i zaktualizują rejestrację łodzi na nazwisko nowego właściciela.

Jak mogę anulować obecną rejestrację SERBIA?

Aby anulować rejestrację łodzi w Serbii, należy wykonać następujące czynności:

 • Obecny właściciel musi złożyć pisemny wniosek do odpowiednich władz o wyrejestrowanie łodzi.
 • Obecny właściciel musi przedstawić dowód tożsamości, taki jak paszport lub dowód osobisty.
 • Obecny właściciel musi zwrócić władzom dowód rejestracyjny łodzi i wszelkie inne odpowiednie dokumenty.
 • Obecny właściciel musi uiścić wszelkie zaległe opłaty lub podatki związane z łodzią.
 • Po wykonaniu powyższych kroków władze anulują rejestrację łodzi i wystawią aktualnemu właścicielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu, wskazujące, że łódź nie jest już zarejestrowana w Serbii.

Akceptowane są wszystkie międzynarodowe metody płatności