Veelgestelde Vragen - Jachtregistratie in Servië

Kan elke onderdaan de jachtregistratie in SERVIË aanvragen?

In Servië staat de bootregistratie open voor zowel Servische als buitenlanders. Elke persoon, ongeacht zijn nationaliteit, die de wettige eigenaar is van een boot die zich bevindt in of zal worden gebruikt in Servië, kan registratie aanvragen bij de afdeling Maritieme Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Welke papieren zijn nodig om het jacht te registreren?

Om bootregistratie in Servië aan te vragen, zijn doorgaans de volgende documenten vereist:

 • Bewijs van eigendom, zoals een koopakte of document van eigendomsoverdracht
 • Een kopie van het paspoort
 • Een certificaat van zeewaardigheid, afgegeven door een bevoegde keuringsinstantie
 • Een meetcertificaat met informatie over de lengte, breedte en het gewicht van de boot
 • Een geldig identificatienummer voor de boot, dat op de boot moet worden aangebracht

Kan ik me in Servië registreren als commerciële of bareboat-charter?

Ja. In Servië is het registratieproces voor commerciële boten vergelijkbaar met dat voor recreatieve boten.

Om een commerciële boot te registreren, moet de eigenaar het volgende overleggen: eigendomsbewijs, een certificaat van zeewaardigheid en een meetcertificaat van de boot. De boot moet ook een geldig identificatienummer hebben en correct zijn gemarkeerd met de naam van de eigenaar en het registratienummer.

Accepteert u papierwerk in welke taal dan ook?

De vereiste documenten en informatie moeten in de Servische taal worden ingediend.
Als de documenten niet in het Servisch zijn, moeten ze worden vertaald door een bevoegde vertaler. We zullen er voor zorgen.

Hoe lang duurt het naar schatting voordat mijn jacht in SERVIË wordt geregistreerd?

Het registratieproces kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de beschikbaarheid van de vereiste documenten.

Biedt u voorlopige voorzieningen aan?

Ja.

Hoe ziet het registratiedocument eruit?

De registratiedocumenten voor boten bevatten meestal de volgende informatie:

 • De naam en contactgegevens van de eigenaar
 • Het merk, model en serienummer van de boot
 • De lengte en breedte van de boot
 • De datum van registratie
 • Het registratienummer dat aan de boot is toegekend
 • Eventuele aanvullende certificeringen of licenties die vereist zijn voor de boot, zoals voor commercieel gebruik.
Het is meestal een papieren document en heeft het officiële zegel, de handtekening en het stempel van de uitgevende instantie.

Hoe lang is de registratie in SERVIË geldig?

De registratie is geldig voor een bepaalde periode en moet worden verlengd. Deze is meestal 5 jaar geldig.

Is keuring nodig?

In Servië moeten boten regelmatig worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheids- en milieunormen. De frequentie van inspecties kan variëren afhankelijk van het type boot en het beoogde gebruik. Zo kunnen beroepsvaartuigen vaker worden gecontroleerd dan pleziervaartuigen.

Welke vlag heb ik nodig om op mijn jacht te voeren nadat de registratie is voltooid?

Je moet de Servische vlag voeren.

Is er een mogelijkheid om een jetski te registreren?

Ja, jetski's kunnen in Servië worden geregistreerd.

Help jij mee met de MMSI licentie?

Ja. Om een MMSI te verkrijgen, moet de eigenaar of exploitant van het schip de volgende documenten overleggen:

 • Aanvraag voor MMSI-opdracht
 • Bewijs van eigendom of toestemming om het schip te besturen
 • Scheepsregistratiebewijs
 • Bewijs van installatie van radiocommunicatieapparatuur op het schip
 • Betaling voor de MMSI-toewijzingskosten

Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?

Wij accepteren alle betaalmethoden.

Wat voor soort vaarbewijs is nodig om te varen?

Om in Servië te zeilen is een geldig Internationaal Vaarbewijs (ICC) of een door Servië erkend nationaal vaarbewijs vereist.

Hoe kan de eigenaar van een geldige SERVIË-registratie worden gewijzigd?

Om het eigendom van een in Servië geregistreerde boot te wijzigen, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 • De huidige eigenaar moet een geldige koopakte overleggen, waarop de namen van zowel de koper als de verkoper staan, evenals de datum van de verkoop en de overeengekomen koopprijs.
 • De nieuwe eigenaar dient een legitimatiebewijs te overleggen, zoals een paspoort of nationale identiteitskaart.
 • De nieuwe eigenaar moet een ingevuld aanvraagformulier voor bootregistratie samen met de koopakte indienen bij de relevante autoriteiten.
 • De nieuwe eigenaar moet de juiste kosten voor bootregistratie betalen, inclusief belastingen en andere heffingen.
 • De boot moet een veiligheidsinspectie ondergaan om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan alle relevante voorschriften en normen.
 • Zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, geven de autoriteiten een nieuw registratiecertificaat af aan de nieuwe eigenaar en werken ze de registratie van de boot bij onder de naam van de nieuwe eigenaar.

Hoe kan ik de huidige registratie in SERVIË annuleren?

Om de registratie van een boot in Servië te annuleren, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 • De huidige eigenaar moet een schriftelijk verzoek indienen bij de bevoegde autoriteiten om de boot uit te schrijven.
 • De huidige eigenaar dient een legitimatiebewijs te overleggen, zoals een paspoort of nationale identiteitskaart.
 • De huidige eigenaar moet het kentekenbewijs van de boot en alle andere relevante documenten aan de autoriteiten teruggeven.
 • De huidige eigenaar moet eventuele openstaande vergoedingen of belastingen in verband met de boot betalen.
 • Zodra de bovenstaande stappen zijn voltooid, zullen de autoriteiten de registratie van de boot annuleren en een uitschrijvingscertificaat afgeven aan de huidige eigenaar, waarin wordt aangegeven dat de boot niet langer is geregistreerd in Servië.

Alle internationale betalingsmethoden worden geaccepteerd