Često Postavljana Pitanja - Registracija jahti u Srbiji

Može li bilo koji državljanin podnijeti zahtjev za registraciju jahte u SRBIJI?

U Srbiji je registracija čamaca otvorena i za srpske i za strane državljane. Svaka osoba, bez obzira na nacionalnost, koja je zakonski vlasnik čamca koji se nalazi ili će se koristiti u Srbiji, može podnijeti zahtjev za registraciju u Upravi za pomorstvo Ministarstva unutarnjih poslova.

Koja je papirologija potrebna za registraciju jahte?

Da biste podnijeli zahtjev za registraciju čamca u Srbiji, obično su potrebni sljedeći dokumenti:

 • Dokaz o vlasništvu, kao što je kupoprodajni dokument ili dokument o prijenosu vlasništva
 • Kopija putovnice
 • Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu, izdana od ovlaštenog inspekcijskog tijela
 • Potvrda o mjerenju, koja uključuje podatke o duljini, širini i težini plovila
 • Važeći identifikacijski broj plovila koji mora biti označen na plovilu

Mogu li se registrirati u Srbiji kao komercijalni ili bareboat charter?

Da. U Srbiji je postupak registracije komercijalnih čamaca sličan onom za čamce za rekreaciju.

Za registraciju gospodarskog čamca vlasnik mora priložiti: dokaz o vlasništvu, svjedodžbu o sposobnosti čamca za plovidbu i mjerni list za čamac. Plovilo također mora imati važeći identifikacijski broj te biti propisno označeno imenom i matičnim brojem vlasnika.

Prihvaćate li papirologiju na bilo kojem jeziku?

Potrebna dokumenta i podaci moraju biti dostavljeni na srpskom jeziku.
Ukoliko dokumenti nisu na srpskom jeziku, moraju biti prevedeni od strane ovlašćenog prevodioca. Mi ćemo se pobrinuti za to.

Koliko je procenjeno vreme potrebno da se moja jahta registruje u SRBIJI?

Proces registracije može trajati nekoliko tjedana, ovisno o složenosti zahtjeva i dostupnosti potrebnih dokumenata.

Dajete li provizorne?

Da.

Kako izgleda dokument o registraciji?

Registracijski dokumenti za čamce obično uključuju sljedeće podatke:

 • Ime i kontakt podaci vlasnika
 • Proizvođač, model i serijski broj čamca
 • Dužina i širina čamca
 • Datum registracije
 • Registarski broj dodijeljen brodu
 • Sve dodatne potvrde ili dozvole potrebne za plovilo, primjerice za komercijalnu upotrebu.
Obično je papirnati dokument i ima službeni pečat, potpis i žig agencije koja ga izdaje.

Koliko dugo važi registracija SRBIJA?

Registracija vrijedi određeno vrijeme i potrebno ju je obnoviti. Obično vrijedi 5 godina.

Je li potreban pregled?

U Srbiji se čamci moraju podvrgavati redovitim pregledima kako bi se osiguralo da ispunjavaju sigurnosne i ekološke standarde. Učestalost pregleda može varirati ovisno o vrsti plovila i njegovoj namjeni. Na primjer, komercijalni čamci mogu biti podvrgnuti češćim pregledima od rekreacijskih čamaca.

Koju zastavu trebam da vijorim na svojoj jahti nakon što se registracija izvrši?

Morate nositi srpsku zastavu.

Postoji li mogućnost prijave jet-skija?

Da, vodeni skuteri se mogu registrovati u Srbiji.

Pomažete li oko licence za MMSI?

Da. Za dobivanje MMSI-a, vlasnik ili operater broda mora dostaviti sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za dodjelu MMSI
 • Dokaz o vlasništvu ili ovlaštenje za upravljanje brodom
 • Upisnica broda
 • Dokaz o instaliranju radiokomunikacijske opreme na brodu
 • Plaćanje naknade za dodjelu MMSI-a

Koji su načini plaćanja prihvaćeni?

Prihvaćamo sve načine plaćanja.

Kakva je dozvola potrebna za plovidbu?

Za plovidbu u Srbiji potrebna je važeća međunarodna potvrda o osposobljenosti (ICC) ili nacionalna plovidbena dozvola priznata u Srbiji.

Za promjenu vlasništva čamca registriranog u Srbiji potrebno je izvršiti sljedeće korake:

 • Sadašnji vlasnik mora priložiti važeći račun o prodaji, koji uključuje imena kupca i prodavatelja, kao i datum prodaje i dogovorenu kupoprodajnu cijenu.
 • Novi vlasnik mora pružiti dokaz o identifikaciji, kao što je putovnica ili osobna iskaznica.
 • Novi vlasnik dužan je nadležnim tijelima predati ispunjeni obrazac zahtjeva za registraciju plovila, zajedno s kupoprodajnim računom.
 • Novi vlasnik mora platiti odgovarajuće naknade za registraciju plovila, uključujući poreze i druge naknade.
 • Čamac mora proći sigurnosnu inspekciju kako bi se osiguralo da zadovoljava sve relevantne propise i standarde.
 • Nakon što su svi gore navedeni koraci dovršeni, vlasti će novom vlasniku izdati novu potvrdu o registraciji i ažurirati registraciju plovila pod imenom novog vlasnika.

Kako mogu poništiti trenutnu registraciju u SRBIJI?

Da biste otkazali registraciju čamca u Srbiji, potrebno je izvršiti sljedeće korake:

 • Sadašnji vlasnik mora nadležnim tijelima podnijeti pismeni zahtjev za odjavu plovila.
 • Sadašnji vlasnik mora pružiti dokaz o identifikaciji, kao što je putovnica ili osobna iskaznica.
 • Trenutačni vlasnik mora vlastima vratiti potvrdu o registraciji plovila i sve druge relevantne dokumente.
 • Sadašnji vlasnik mora platiti sve nepodmirene naknade ili poreze povezane s brodom.
 • Nakon što se obave gore navedeni koraci, vlasti će poništiti registraciju čamca i sadašnjem vlasniku izdati potvrdu o odjavi, koja pokazuje da čamac više nije registriran u Srbiji.

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja